';
side-area-logo

Huizer Museum Het Schoutenhuis

In het Huizer museum zijn o.a. tentoonstellingen te zien die een beeld geven van de historie van Huizen. Schilderijen, prenten en tekeningen completeren deze presentaties.

Er is een woonvertrek waarin een Huizer boeren– of vissersgezin te zien is in de originele klederdracht die behoort bij het beroep.

Er is veel te zien van de Huizer klederdracht uit de periode van 1850-1950. In het souterrain wordt doorgaans een beeld gegeven van de historie van Huizen, het boeren– en vissersleven.

In de vitrines van de klederdrachtzaal vindt u mannen–, vrouwen– en kinderdracht voor daags en op zondag, in en uit de rouw,  voor de zomer en winter.  Vanzelfsprekend kunt u hier ook de bekende kanten mutsen vinden, die vroeger het straatbeeld van Huizen bepaalden.  In de linnenkast zijn onder meer de als baksteen opgevouwen schorten te zien.

Als bron van inkomsten was naast het boerenbedrijf  de visserij van groot belang. Daaruit vloeiden weer andere werkzaamheden voort, zoals de aanleg van de haven, de visrokerij, scheepsbouw, manden– en zeilmakerij en het nettenboeten. Ook de visventerij en de vishandel waren belangrijk.

Na de afsluiting van de Zuiderzee schakelden de Huizer vissers eind 20er jaren massaal over op o.a. de vis– en kaashandel. Ook kwam de industrie in snel tempo op. Door de aanwijzing van Huizen als groeigemeente nam ook de ontwikkeling en groei van bouwmaatschappijen enorm snel toe. Opvallend is ook het grote aantal  tuinders en hoveniers in Huizen. Daarvan zijn zeer waarschijnlijk mede de royaal voorhanden zijnde villawijken de oorzaak.

In het archief van het museum is een schat aan Huizer erfgoed opgeslagen. Niet alles kan tegelijkertijd worden tentoongesteld. Het archief is goed gedocumenteerd en zonodig is vrijwel alles door middel van de computer te bekijken en terug te vinden.

Huizer Museum Het Schoutenhuis

Huizer Museum Het Schoutenhuis
Achterbaan 82
1271 TZ, Huizen

E-mail:
info@eigenwijzereizen.nl

Tel:
+31 (0)35 525 0223

Site:
www.eigenwijzereizen.nl

Facebook:
/Huizermuseum

huizer

Het Huizer Museum Het Schoutenhuis is een prachtig cultuurhistorisch museum, dat de geschiedenis van Huizen in beeld brengt, bewaart en beheert.

Daarnaast is er ook ruimte voor hedendaagse kunst, een beleid van heden, verleden en mensen.