Oudemirdum

Oudemirdum kent een lange en interessante ontstaansgeschiedenis. De naam ‘Oudemirdum’ komen we voor het eerst tegen in 1329, maar de eerste nederzettingen bestonden al vóór 850. Archeologisch gezien is de oude dorpskern dan ook zeer interessant. Het dorp was in die tijd bekend onder de naam ‘Meretha’, wat later een verandering onderging van ‘Merthen’, ‘Maerdum’, ‘Merthum’ en ‘Mirdum’ naar ‘Oudemirdum’.

Het lichtglooiende landschap, ooit ontstaan door de stuwende bewegingen van het landijs tijdens de voorlaatste ijstijd, wordt gekenmerkt door de vele weilanden en akkers, afgewisseld met bosrijke gebieden. Deze bossen fungeren als broedgebieden voor vele vogelsoorten. Bovendien vinden we er eekhoorns, hazen en reeën. Ook vossen, bunzingen, hermelijnen en wezels worden zo af en toe aan de bosranden gesignaleerd. De Gaasterlandse bossen staan vooral bekend om de aanwezigheid van de das. Er zijn inmiddels zo’n twintig dassenburchten gesitueerd in deze bossen. Om het natuurlijk leefgebied van de das te vergroten zijn er op diverse plekken zogenaamde ‘dassentunneltjes’ om het dier te beschermen tegen het verkeersgeweld. De das vinden we overigens ook terug als mascotte van bezoekerscentrum ‘Mar en Klif’. Ongeveer anderhalve kilometer ten zuiden van het dorp Oudemirdum ligt het IJsselmeer. Door afslag van de stuwwal door de voormalige Zuiderzee hebben zich aan de zuidkust van Friesland voor Nederland unieke kliffen gevormd, zoals het Oudemirdumer Klif, een belangrijk natuurgebied.

Oudemirdum

VVV agentschap Gaasterland - Oudemirdum

De Brink 4
8567 JD OUDEMIRDUM

VVV agentschap Gaasterland – Oudemirdum in Bezoekerscentrum Mar & Klif voor informatie over recreëren, slapen, eten, toeren en verblijven in Gaasterland.

VVV agentschap Gaasterland – Oudemirdum is gevestigd in Bezoekerscentrum Mar & Klif in het gezellige brinkdorpje Oudemirdum. Je stapt hier zo vanuit het bos het water in. Bij de VVV en het Bezoekerscentrum en Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân in het echt bewonderen? Bij Bezoekerscentrum Mar en Klif kun je terecht voor een prachtige expositie, kaarten, mooie fiets- en wandelroutes, tips en natuurlijk leuke souvenirs.

Onze medewerkers helpen u graag bij het maken van een arrangement, of bij het vinden van een

De oude dorpskern van Oudemirdum stamt uit de Late Middeleeuwen. Deze kern wordt gevormd door De Brink, de Kerk (tegenwoordig een Rijksmonument) en de Alde Buorren. In de 19 eeuw werd de dorpskern uitgebreid via de Jan Schotanuswei en de Kerkstraat, beiden verrijkt met klassieke boerderijen en woonhuizen aan weerskanten. De overige bebouwing dateert uit een veel recentere periode in onze geschiedenis en is veelal na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. We kunnen ons een goed beeld vormen van het leven in de 19 eeuw in Oudemirdum. Dit is grotendeels te danken aan de notities van het toenmalig hoofd van de Openbare School, de heer J.R. Baukema. Als schoolmeester, voorzanger, administrateur voor kerk en gemeente enzovoort, vervulde hij een centrale rol binnen het dorp. Niet alleen het landschap en de ligging van Oudemirdum wordt in zijn stukken uitvoerig beschreven, ook de opbouw van de (beroeps)bevolking, de economische activiteiten, het kerkse leven en het onderwijs komen ruim aan bod. Oudemirdum is van oudsher een agrarisch dorp met een gekoppelde woon- en werkfunctie. Door de jaren heen zijn de economische activiteiten binnen het dorp op de achtergrond geraakt en resteert nu hoofdzakelijk de woonfunctie.

Bedrijven in Oudemirdum